Regulamin korzystania z Voucherów

 

 1. Voucher stanowi bon towarowy, wydany przez Wydawcę, uprawniający Klienta który go otrzymał, do jego realizacji w Sklepie internetowym prowadzonym przez Wydawcę pod adresem https://sklep.autotesto.pl/ . Voucher udostępniany jest Klientowi w formie kodu cyfrowego, na nośnikach danych określonych przez Wydawcę, w tym pocztą elektroniczną, SMS lub w formie drukowanej. Voucher jest dokumentem uprawniającym Klienta, który go otrzymał do pełnej bądź częściowej zapłaty za Produkty dostępne w Sklepie internetowym.

   

 2. Wydawcą Voucherów uprawniających do ich realizacji w Sklepie internetowym jest OK-MOTO Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Szczęśliwa 33 lokal 10.B.14, 53-445 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocław – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000455034, REGON: 022104053, NIP: 8971788555.

   

 3. Każdy Voucher posiada indywidualnie oznaczony kod cyfrowy, okres ważności, oraz określenie kwoty do wykorzystania na zakupy (wartość Vouchera).

   

 4. Voucher przeznaczony jest do jednorazowego wykorzystania przez Klienta, który Voucher otrzymał. Okres ważności Vouchera jest określony w jego treści i nie może zostać przedłużony. Klient nie jest uprawniony do nabycia Produktów przy wykorzystaniu Vouchera po upływie terminu ważności Vouchera.

   

 5. Voucher nie może zostać wymieniony na środki pieniężne, ani nie może stanowić przedmiotu obrotu handlowego innego niż określony w niniejszym regulaminie. Klient nie jest uprawniony do zwrotu otrzymanego Vouchera.

   

 6. Voucher upoważnia do zakupu Produktów o cenie wyższej bądź równej wartości Vouchera. W przypadku, gdy cena Produktów nabywanych przez Klienta z wykorzystaniem Vouchera będzie wyższa od wartości Vouchera, Klient zobowiązany będzie dopłacić różnicę.

   

 7. Voucher upoważnia również do zakupu Produktów o cenie niższej niż wartość Vouchera z tym zastrzeżeniem, że przy realizacji Vouchera Klientowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymanego Produktu jest niższa niż wartość Vouchera.

   

 8. Reklamacje Produktów zakupionych przy wykorzystaniu Vouchera podlegają identycznym procedurom jak reklamacje Produktów zakupionych bez wykorzystania Voucherów, jednak nie przewidują zwrotu pieniędzy. W przypadku uznanej reklamacji, istnieje jedynie możliwości naprawy lub zamiany Produktu.

   

 9. Klient zgłasza chęć skorzystania z Vouchera wpisując kod cyfrowy przy składaniu Zamówienia na Formularzu zamówienia w polu „wpisz kod rabatowy”. Kwota zostanie odjęta automatycznie. W koszyku można wykorzystać tylko jeden kod cyfrowy.

   

 10. Vouchery nie sumują się. Voucher można wykorzystać tylko w jednej transakcji.

   

 11. Voucher nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez Sklep internetowy, w szczególności nie jest możliwe łączne wykorzystanie Vouchera z kodami rabatowymi.

   

 12. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone po ich wydaniu. W razie utraty Vouchera duplikat nie będzie wydawany przez Wydawcę. W wypadku utraty Vouchera Klientowi nie przysługują wobec Wydawcy Vouchera żadne roszczenia.

   

 

Data publikacji Regulaminu korzystania z Voucherów: 28 sierpnia 2019 r.

Nasi Producenci

 • Bosh
 • Xblitz
 • Promiler
 • Bury
 • Jabra

Nasi Partnerzy